dny rodu sternbergů Šternberk – varhanní koncert

Vladimír Roubal – varhany

Jana Koucká – soprán

Edita Adlerová – mezzosoprán

Jan Verner – trubka

Kostel Zvěstování Panny Marie

About the author: Edita Adlerová