Festival Smíření 1621–2021, Brožíkův sál Staroměstské radnice v Praze, 19 hodin

Edita Adlerová – mezzosoprán
Michaela Katráková – soprán
Martin Bělohlávek – baryton
Ludmila Juránková – klavírní doprovod
Komorní orchestr

Neděle 7. listopadu 2021 od 19:00 hodin
v Brožíkově sálu Staroměstské radnice
Vstupné dobrovolné na výrobu pamětní desky sv. Jana Nepomuckého
Bez nutnosti registrace místenek.

V roce 2021 uběhne 300 let od blahořečení celosvětově nejznámějšího českého světce, sv. Jana Nepomuckého a zároveň 400 let od popravy českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze. Projekt si klade za cíl uctít tato dvě významná výročí a propojit památky i sblížit diváky napříč aktuálními pocity a vyznáním. Záměrem je proto zrealizovat koncert v katolickém kostele, v židovské synagoze i v husitské kapli a na závěr společně propojit tyto tři koncerty i jejich diváky koncertem finálním, konaným v Brožíkově sále Staroměstské radnice. Dobrovolné vstupné bude vždy využito na obnovu daných památek a vstupné z finálního koncertu poslouží na zřízení pamětní desky na tzv. Staré rychtě, kde vyhasl život sv. Jana Nepomuckého.

Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy, MČ Prahy 5, MČ Prahy 6 a města Nepomuk. Organizuje spolek Pod Zelenou Horou, z. s. ve spolupráci s vlastníky památek a sálů.
Záštitu nad projektem převzali MgA. Hana Třeštíková, radní Hlavního města Prahy a Dr. Václav Liška, předseda Památkové komory ČR.
Více na www.svatynepomuk.cz

About the author: Edita Adlerová