nejslavnější melodie

Letohrad, Dům kultury

začátek: 19 hodin

Edita Adlerová – mezzosoprán

Michaela Shejbalová – soprán (jako host)

Jiří Knotte – klavír

About the author: Edita Adlerová