Teplice, Zahradní dům

Adventní koncert žesťového kvinteta Five Brass + Edita Adlerová s klavírním doprovodem Heleny Kolihové.

About the author: Edita Adlerová